Uluslararasılaşma

 2016 yılında kurulan ve 2017 yılında Rektörü atanan Üniversitemiz 2018-2019 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde öncelikle Mart 2018 tarihinde Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü kurulmuştur. Eğitim-öğretimin başlamasıyla Aralık 2018’de Bologna Eşgüdüm Komisyonu oluşturulmuş ve ilk olarak Bologna süreci çerçevesinde müfredatlar güncellenmiş, ders planları hazırlanmıştır.Uluslararasılaşma politikası çerçevesinde  Erasmus+ Değişim Programına dahil olabilmek için başvuru yapılmıştır.

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Müge KARACAL
E-posta: muge.karacal@bakircay.edu.tr
   
Personel: Öğr. Gör. Füruzan ONDÖRTOĞLU
E-Posta: furuzan.ondortoglu@bakircay.edu.tr
   
Personel: Öğr. Gör. Bahar TAŞAR
E-Posta: bahar.tasar@bakircay.edu.tr
   
   
   
Adres: İzmir Bakırçay Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü
  Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi
  Seyrek, Menemen-İzmir /TÜRKİYE
E-Posta: uidpk@bakircay.edu.tr  
  erasmus@bakircay.edu.tr
Telefon: +90 232 493 00 00 - 11 86 - 11 31
Faks: +90 232 844 71 22