Genel Bilgiler

TARİHÇE

İzmir Bakırçay Üniversitesi bir Devlet Üniversitesi olarak, 20.08.2016 tarih ve 6745 numaralı kanun ile kurulmuş olup 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ek 169. Madde ile bünyesinde 5 Fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri), 1 Yüksekokul (Yabancı Diller Yüksekokulu), 2 Meslek Yüksekokulu (Bakırçay ve Adalet Meslek Yüksekokulları) ile 3 Enstitüden (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri) oluşmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı kararname ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi 30 kontenjan verilerek fakültelerimiz arasına eklenmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın 29.08.2017 tarih ve 2017/51 sayılı kararı ile Üniversitemiz Rektörlüğüne atanmış ve 11.09.2017 tarihinde görevine başlamıştır.

MİSYON & VİZYON

MİSYONUMUZ

Bakırçay Üniversitesi, katma değeri yüksek teknoloji üretme ve uygulamada Türkiye’de öncü rol üstlenen ve bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmeyi ilke edinen bir üniversitedir.

VİZYONUMUZ

Teknoloji alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemiyle girişimciliği teşvik eden ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip saygın bir tekno-girişim üniversitesi olmaktır.