Akademik Danışmanlık

*  Her öğrenci için bölüm tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak teklif edilir ve ilgili yönetim kurulunca atanır.

*  Danışman, öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu önlisans ve lisans öğretimi programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur.

* Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini seçer ve sonra danışmanın onayı ve öğrenci bilgi sistemi üzerine aktarılacak danışman görüşü ile kayıt tamamlanır.