GERİ DÖN

Lisans Programları


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ - - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Program Tanımları

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 20.08.2016 tarih ve 6745 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Lisans

Lisans

Programa kayıt ve kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavında programa giriş için belirlenen taban puanı almış olmak.

Lise diploması, ulusal üniversite yerleştirme sınavında yeterli puan almak. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması (dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler) Yüksek Öğretim Kurulu nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim kurumlarinda önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasinda geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arasi kredi transferi yapilmasi esaslarina ilişkin yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS’lik teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Seyrek kampüsü yerleşkesinde, 2018 -2019 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün amacı, hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış Fizyoterapistler yetiştirmektir. Eğitim programı teorik dersler ve teorik bilgilerin klinik çalışmalarla desteklendiği uygulamalı derslerden oluşmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıf klinik yaz stajlarına ek olarak son sınıf klinik uygulama dersi kapsamında eğitim uygulamalı olarak sürdürülecektir.

Bu bölümden mezun olan Fizyoterapistler, kamu sektörü ve özel sektörde ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon, el cerrahisi, kadın-erkek sağlığı, bel-boyun sağlığı, kas hastalıkları ve rehabilitasyonu, romatolojik rehabilitasyon, sporcu sağlığı, yutma bozuklukları rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon gibi alanlarda çalışma şansına sahiptir. Mezunlarımız, devlet hastaneleri, özel hastaneler, dal merkezleri, spor salonları, fabrika, banka gibi kurumlarda sağlık profesyonelleri olarak sayılan alanlarda çalışmalarını sürdürebilir ve isterlerse yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler.

Fizyoterapi ve ilgili alanlardaki yüksek lisans programlarına devam edebilir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS’lik teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Yeşim Bakar E-Posta: yesim.bakar@bakircay.edu.tr

Üniversitenin öğrencilerine yönelik; tenis kort, halı saha, açık ve kapalı spor salonları, sinema salonu, açık hava tiyatrosu, konferans salonu, kütüphane ve okuma salonları, bilgisayar laboratuvarları, fuaye alanı, yemekhane ve kafeteryalar bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde öğrencilere yönelik halk oyunları, gitar ve saz kursları, pilates, yoga, tenis, fitness, Türk Halk Müziği, vb. sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyonun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
4 Toplum sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.
8 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
9 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En Yüksek
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANATOMİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
FİZYOLOJİ I
FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYONDA TERMİNOLOJİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONA GİRİŞ
İLKYARDIM
İNGİLİZCE I
PSİKOLOJİ
TÜRK DİLİ I
ANATOMİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
BİYOKİMYA
FİZYOLOJİ II
FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYONDA ETİK
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA İLETİŞİM BECERİLERİ
İNGİLİZCE II
PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON
TIBBİ FİZİK
TÜRK DİLİ II
AQUATERAPİ
DAHİLİ BİLİMLER
ELEKTROTERAPİ I
ENGELLİLERDE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİDE AĞRI YÖNETİMİ
FİZYOTERAPİDE PALPASYON
FİZYOTERAPİDE RADYOLOJİ
FİZYOTERAPİDE TEKNOLOJİ TEMELLİ DEĞERLENDİRME
FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
FONKSİYONEL NÖROANATOMİ
HAREKETİN MOTOR KONTROLÜ
ISI-IŞIK VE HİDROTERAPİ
KİNEZYOLOJİ VE BİYOMEKANİK I
MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ I
NORMAL MOTOR GELİŞİM
OBEZİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM
OMURGA SAĞLIĞI
PATOLOJİ
SAĞLIK VE İLKYARDIM
SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ
CERRAHİ BİLİMLER
DİYABET VE SAĞLIKLI YAŞAM
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
ELEKTROTERAPİ II
ENGELLİ VE TOPLUM
HİPERTANSİYON VE SAĞLIKLI YAŞAM
KİNEZYOLOJİ VE BİYOMEKANİK II
MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ II
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TEMEL EGZERSİZ UYGULAMALARI VE PRENSİPLERİ
TEMEL FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON STAJ I
AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZ TESTLERİ
BİOİSTATİSTİK
EL REHABİLİTASYONU
ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FARMAKOLOJİ
İŞ VE UĞRAŞ TEDAVİSİ
KANSERDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU
KORUYUCU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
LENFÖDEMDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU
METABOLİK SENDROMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
ORTEZ - PROTEZ UYGULAMALARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
ORTOPEDİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PULMONER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
SPOR YARALANMALARINDA PROTOKOLLER
YARA BAKIMINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
YUTMA BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYON
HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
KADIN-ERKEK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
KARDİYAK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II
PEDİATRİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
SPORCU SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
TEMEL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON STAJI II
FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
FİZYOTERAPİDE YÖNETİM ORGANİZASYON
HAREKET BOZUKLUKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
İMMUM SİSTEM VE FİZYOTERAPİ
KARDİAK HASTALIKLARDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
KLİNİK UYGULAMA I
KRONİK VENÖZ YETMEZLİKTE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PALYATİF VAKALARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PEDİATRİK KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON
PSİKİYATRİ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
VESTİBÜLER REHABİLİTASYON
YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME
GERİARTİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
KLİNİK UYGULAMA II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/FTR/M/1 ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 1.Y.Y. Seçmeli 2 - - -
FTR101 ANATOMİ I Zorunlu 4 4 - 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
FTR103 FİZYOLOJİ I Zorunlu 4 - - 4
FTR109 FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYONDA TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 - - 4
FTR107 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONA GİRİŞ Zorunlu 2 - - 4
YDL101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 - - 2
TDL101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 20 4 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/FTR/M/2 ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 2.Y.Y. Seçmeli 2 - - -
FTR102 ANATOMİ II Zorunlu 4 4 - 6
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
FTR104 FİZYOLOJİ II Zorunlu 4 - - 4
FTR110 FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYONDA ETİK Zorunlu 2 - - 3
FTR108 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 - - 3
YDL102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 - - 2
FTR106 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 2 - - 4
TBB114 TIBBİ FİZİK Zorunlu 2 - - 2
TDL102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 24 4 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS/3 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YY Seçmeli 3 - - -
AİS/FTR/M/3 ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 3.Y.Y. Seçmeli 2 - - -
FTR215 DAHİLİ BİLİMLER Zorunlu 2 - - 2
FTR205 ELEKTROTERAPİ I Zorunlu 2 2 - 4
FTR201 FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 2 - 4
FTR209 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ Zorunlu 2 - - 2
FTR211 ISI-IŞIK VE HİDROTERAPİ Zorunlu 2 - - 2
FTR207 KİNEZYOLOJİ VE BİYOMEKANİK I Zorunlu 3 - - 4
FTR203 MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 - 4
FTR213 NORMAL MOTOR GELİŞİM Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 6 0 24
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS/4 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YY Seçmeli 3 - - -
AİS/FTR/M/4 ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 4.Y.Y. Seçmeli 2 - - -
FTR212 CERRAHİ BİLİMLER Zorunlu 2 - - 2
FTR210 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
FTR206 ELEKTROTERAPİ II Zorunlu 2 2 - 3
FTR208 KİNEZYOLOJİ VE BİYOMEKANİK II Zorunlu 3 - - 3
FTR204 MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 - 4
FTR214 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 - - 2
FTR202 TEMEL EGZERSİZ UYGULAMALARI VE PRENSİPLERİ Zorunlu 2 2 - 4
FTR216 TEMEL FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON STAJ I Zorunlu - 8 - 4
Toplam 20 14 0 24
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/FTR/M/5 ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 5.Y.Y. Seçmeli 2 - - -
FTR315 BİOİSTATİSTİK Zorunlu 2 - - 2
FTR313 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
FTR301 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I Zorunlu 2 2 - 4
FTR305 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 2 - 4
FTR309 ORTEZ - PROTEZ UYGULAMALARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 2 - 3
FTR303 ORTOPEDİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 2 - 4
FTR307 PULMONER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 2 - 4
FTR311 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 - - 3
Toplam 18 10 0 26
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/FTR/M/6 ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 6.Y.Y. Seçmeli 2 - - -
FTR312 HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 - - 2
FTR308 KADIN-ERKEK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 3 - - 3
FTR304 KARDİYAK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 2 - 4
FTR302 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II Zorunlu 2 2 - 4
FTR306 PEDİATRİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 2 - 4
FTR310 SPORCU SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 2 - - 3
FTR314 TEMEL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON STAJI II Zorunlu - 8 - 4
Toplam 15 14 0 24
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/FTR/M/7 ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 7.Y.Y. Seçmeli 2 - - -
FTR403 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 4
FTR405 FİZYOTERAPİDE YÖNETİM ORGANİZASYON Zorunlu 3 - - 4
FTR401 KLİNİK UYGULAMA I Zorunlu 6 18 - 20
Toplam 14 18 0 28
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/FTR/M/8 ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 8.Y.Y. Seçmeli 2 - - -
FTR404 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME Zorunlu 3 - - 4
FTR406 GERİARTİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 3 - - 4
FTR402 KLİNİK UYGULAMA II Zorunlu 6 18 - 20
Toplam 14 18 0 28
AİS/FTR/M/1 - ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 1.Y.Y.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR105 İLKYARDIM Seçmeli 2 - - 3
PSİ183 PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
AİS/FTR/M/2 - ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 2.Y.Y.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR112 BİYOKİMYA Seçmeli 2 - - 2
ADS/3 - ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YY
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR/AD201 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD203 OMURGA SAĞLIĞI Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD205 OBEZİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 3 - - 4
HEM/AD201 SAĞLIK VE İLKYARDIM Seçmeli 3 - - 4
AİS/FTR/M/3 - ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 3.Y.Y.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR217 PATOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
FTR219 FİZYOTERAPİDE PALPASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR221 AQUATERAPİ Seçmeli 2 - - 2
FTR223 ENGELLİLERDE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR225 HAREKETİN MOTOR KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 2
FTR227 FİZYOTERAPİDE TEKNOLOJİ TEMELLİ DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 - - 2
FTR229 FİZYOTERAPİDE AĞRI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
FTR231 FİZYOTERAPİDE RADYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
ADS/4 - ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YY
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR/AD202 ENGELLİ VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD204 HİPERTANSİYON VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD206 DİYABET VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 3 - - 4
AİS/FTR/M/4 - ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 4.Y.Y.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR217 PATOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
FTR219 FİZYOTERAPİDE PALPASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR221 AQUATERAPİ Seçmeli 2 - - 2
FTR223 ENGELLİLERDE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR225 HAREKETİN MOTOR KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 2
FTR227 FİZYOTERAPİDE TEKNOLOJİ TEMELLİ DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 - - 2
FTR229 FİZYOTERAPİDE AĞRI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
FTR231 FİZYOTERAPİDE RADYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
AİS/FTR/M/5 - ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 5.Y.Y.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR317 İŞ VE UĞRAŞ TEDAVİSİ Seçmeli 2 - - 2
FTR319 METABOLİK SENDROMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR321 LENFÖDEMDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR323 KANSERDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR325 YUTMA BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR327 EL REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR329 SPOR YARALANMALARINDA PROTOKOLLER Seçmeli 2 - - 2
FTR331 YARA BAKIMINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR333 AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZ TESTLERİ Seçmeli 2 - - 2
FTR335 KORUYUCU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR337 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
AİS/FTR/M/6 - ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 6.Y.Y.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR317 İŞ VE UĞRAŞ TEDAVİSİ Seçmeli 2 - - 2
FTR319 METABOLİK SENDROMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR321 LENFÖDEMDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR323 KANSERDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR325 YUTMA BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR327 EL REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR329 SPOR YARALANMALARINDA PROTOKOLLER Seçmeli 2 - - 2
FTR331 YARA BAKIMINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR333 AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZ TESTLERİ Seçmeli 2 - - 2
FTR335 KORUYUCU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR337 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
AİS/FTR/M/7 - ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 7.Y.Y.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR317 İŞ VE UĞRAŞ TEDAVİSİ Seçmeli 2 - - 2
FTR319 METABOLİK SENDROMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR321 LENFÖDEMDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR323 KANSERDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR325 YUTMA BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR327 EL REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR329 SPOR YARALANMALARINDA PROTOKOLLER Seçmeli 2 - - 2
FTR331 YARA BAKIMINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR333 AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZ TESTLERİ Seçmeli 2 - - 2
FTR335 KORUYUCU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR337 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR407 PALYATİF VAKALARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR409 PEDİATRİK KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR411 KARDİAK HASTALIKLARDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 2
FTR413 YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR415 VESTİBÜLER REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR417 HAREKET BOZUKLUKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR419 PSİKİYATRİ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR421 İMMUM SİSTEM VE FİZYOTERAPİ Seçmeli 2 - - 2
FTR423 KRONİK VENÖZ YETMEZLİKTE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
AİS/FTR/M/8 - ALAN İÇİ MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU 8.Y.Y.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR317 İŞ VE UĞRAŞ TEDAVİSİ Seçmeli 2 - - 2
FTR319 METABOLİK SENDROMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR321 LENFÖDEMDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR323 KANSERDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR325 YUTMA BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR327 EL REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 - - 2
FTR329 SPOR YARALANMALARINDA PROTOKOLLER Seçmeli 2 - - 2
FTR331 YARA BAKIMINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR333 AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZ TESTLERİ Seçmeli 2 - - 2
FTR335 KORUYUCU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR337 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR407 PALYATİF VAKALARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR409 PEDİATRİK KARDİOPULMONER REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR411 KARDİAK HASTALIKLARDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 2
FTR413 YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR415 VESTİBÜLER REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR417 HAREKET BOZUKLUKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR419 PSİKİYATRİ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR421 İMMUM SİSTEM VE FİZYOTERAPİ Seçmeli 2 - - 2
FTR423 KRONİK VENÖZ YETMEZLİKTE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2
FTR425 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 2 - - 2