GERİ DÖN

Lisans Programları


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT - - İKTİSAT


Program Tanımları

İzmir Bakırçay Üniversitesi İİBF 07.09.2016 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İktisat alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Öğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri Yüksek Öğrenim Kanununa ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık halinde öğrencilere kayıt sırasında verilir. İktisat bölümü, lise ve dengi okullardan mezun olan TC uyruklu öğrencileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile kabul eder. Programa LYS'nin TM-1 puan türü ile öğrenci kabul edilir.

İlgili yönetmeliğin ilanından sonra doldurulacaktır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

İktisat bölümü, Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmleri takip edip analiz edebilecek, ve çeşitli akademik, mesleki, ve global ağlarda yer alarak bunları etkin kullanabilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda bölümümüz, öğrencilerin bağımsız ve eleştirel düşünme becerisini geliştiren, yeni buluşlar yapabilecek ve girişimlerde bulunabilecek proje üretmelerine olanak sağlayan, veri analizi yapabilme becerisini geliştiren teorik ve uygulamalı ekonomi eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

İktisat bölümünün verdiği eğitim neticesinde analitik ve eleştirel düşünme, karmaşık problem çözebilme, müzakere etme ve insan yönetimi ile karar alabilme/verebilme, duygusal zeka ve bilişsel esneklikle empati yapabilme, yaratıcı olabilme, ve başka insanlarla etkinliği artırmak için birlikte çalışabilme becerileri kazanmış mezunlarımız aşağıdaki istihdam olanaklarına sahip olacaklardır. Ulusal ve uluslararası özel ve kamusal finans, bankacılık, denetim, sigorta ve çeşitli başka kurumlarda ve akademide çeşitli pozisyonlarda kariyer yapabilirler. Kendi işletmelerini kurabilir ve yönetebilirler. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programının gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından her dönem başında tanımlanmakta ve öğrencilere duyurulmaktadır. Ders başarı notları ile ilgili olarak 17.12.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İzmir Bakırçay Üniversitesi ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Madde 41 uygulanır.

Lisans programlar için mezuniyet koşulları 17.12.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İzmir Bakırçay Üniversitesi ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Madde 62'de belirtilmiştir.

Örgün Eğitim

0

Program Başkanı: Doç. Dr. Müge Karacal. AKTS / DS Koordinatörü: Doç. Dr. Müge Karacal. İletişim Adresi: İzmir Bakırçay Üniversitesi İİBF Dekanlığı İzmir Bakırçay Üniversitesi Kampüsü (35665) Menemen/İZMİR

Bölüm öğrencileri İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bunun yanı sıra bölümümüzde, öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda üye olabilecekleri iktisat alanı ile ilgili çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve işyeri stajları ile öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır. Ayrıca sanatsal faaliyet olarak müzik ve dans kurslarından, 200 kişilik sinema salonundan yararlanabilirler.


Program Çıktıları

1 Güncel iktisadi ve sosyal sorunları anlayıp çözebilmek için nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak.
2 Eğitim sürecindeki ve, özel yaşam ve iş yaşamındaki edindiği bilgi ve tecrübelerle kendisine ve topluma gerekli olan bilgilerin sentezini yapabilmek.
3 Alanında elde ettiği bilgiler çerçevesinde analitik ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak karmaşık problemleri çözebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek.
4 Alanı ile ilgili projeler üretebilme ve girişimlerde bulunabilme, ve takım çalışmasının gerektirdiği sorumluluğu alabilmek.
5 Kuracağı işletmede veya çalışacağı kurumda içinde bulunduğu projelerde, insan ve zaman yönetimini ve planlamasını yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.
7 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.
8 Alanında elde ettiği uygulamalı eğitim sayesinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
9 Elde ettiği birikim ile gazete, dergi yazısı, akademik makale yazabilme ve oturum, panel, konferans gibi ortamlarda sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
10 Sosyal sorumluluk ve bilinçle hareket ederek toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek aktiviteler organize edebilecek tecrübe ve yetiye sahip olmak.
11 Bir yabancı dil kullanarak mesleki bilgileri ve değişiklikleri takip edebilmek ve bunları meslektaşları ve diğer paydaşlarla paylaşabilmek.
12 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel ve küresel ağların içinde yer almak ve bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
13 Edindiği birikimi bulunduğu toplumun ve dünyanın kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve farklı katmanlarına iletebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Program Ortalama Çıktıları

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MATEMATİK I
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
5
0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 3.Y.Y.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 4.Y.Y.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 5.Y.Y.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 6.Y.Y.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 7.Y.Y.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 8.Y.Y.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BİTİRME PROJESİ /STAJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EKONOMETRİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EKONOMETRİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUMLANMASI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İNGİLİZCE I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İNGİLİZCE II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İSTATİSTİK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KURUMSAL EKONOMİ VE YÖNETİŞİM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAKROEKONOMİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAKROEKONOMİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAKROEKONOMİNİN İLKELERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATEMATİK II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATEMATİKSEL İKTİSAT I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATEMATİKSEL İKTİSAT II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MİKROEKONOMİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MİKROEKONOMİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUHASEBEYE GİRİŞ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PARA VE BANKA TEORİSİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSİKOLOJİ
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
3
SOSYOLOJİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜRK DİLİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜRK DİLİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜRKİYE EKONOMİSİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UYGARLIK TARİHİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UYGULAMALI İSTATİSTİK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATA101 TÜRKÇE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
ENF105 TÜRKÇE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 2 1 - 3
IKT101 TÜRKÇE MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ Zorunlu 3 - - 5
IKT103 TÜRKÇE MATEMATİK I Zorunlu 3 - - 3
ISL191 TÜRKÇE İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 5
ISL193 TÜRKÇE MUHASEBEYE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 5
SOS183 TÜRKÇE SOSYOLOJİ Zorunlu 3 - - 3
TDL101 TÜRKÇE TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
YDL101 TÜRKÇE İNGİLİZCE I Zorunlu 2 - - 2
Toplam 23 1 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATA102 TÜRKÇE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
HUK184 TÜRKÇE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 - - 3
IKT102 TÜRKÇE MAKROEKONOMİNİN İLKELERİ Zorunlu 3 - - 5
IKT104 TÜRKÇE MATEMATİK II Zorunlu 3 - - 5
IKT106 TÜRKÇE UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 3 - - 3
ISL192 TÜRKÇE GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON Zorunlu 3 - - 5
PSI184 TÜRKÇE PSİKOLOJİ Zorunlu 3 - - 3
TDL102 TÜRKÇE TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
YDL102 TÜRKÇE İNGİLİZCE II Zorunlu 2 - - 2
Toplam 24 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS/3 TÜRKÇE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YY Seçmeli 3 - - 4
AİS/İKT/3 TÜRKÇE ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 3.Y.Y. Seçmeli 3 - - 4
IKT201 TÜRKÇE MİKROEKONOMİ I Zorunlu 3 - - 6
IKT203 TÜRKÇE MAKROEKONOMİ I Zorunlu 3 - - 6
IKT205 TÜRKÇE MATEMATİKSEL İKTİSAT I Zorunlu 3 - - 5
IKT207 TÜRKÇE İSTATİSTİK Zorunlu 3 - - 5
Toplam 18 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS/4 TÜRKÇE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YY Seçmeli 3 - - 4
AİS/İKT/4 TÜRKÇE ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 4.Y.Y. Seçmeli 3 - - 4
IKT202 TÜRKÇE MİKROEKONOMİ II Zorunlu 3 - - 6
IKT204 TÜRKÇE MAKROEKONOMİ II Zorunlu 3 - - 6
IKT206 TÜRKÇE MATEMATİKSEL İKTİSAT II Zorunlu 3 - - 5
IKT208 TÜRKÇE UYGULAMALI İSTATİSTİK Zorunlu 3 - - 5
Toplam 18 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/İKT/5 TÜRKÇE ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 5.Y.Y. Seçmeli 3 - - 12
IKT301 TÜRKÇE PARA VE BANKA TEORİSİ Zorunlu 3 - - 6
IKT303 TÜRKÇE ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ I Zorunlu 3 - - 6
IKT305 TÜRKÇE EKONOMETRİ I Zorunlu 3 - - 6
Toplam 12 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/İKT/6 TÜRKÇE ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 6.Y.Y. Seçmeli 3 - - 12
IKT302 TÜRKÇE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 - 6
IKT304 TÜRKÇE ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ II Zorunlu 3 - - 6
IKT306 TÜRKÇE EKONOMETRİ II Zorunlu 3 - - 6
Toplam 11 1 0 30
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/İKT/7 TÜRKÇE ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 7.Y.Y. Seçmeli 3 - - 12
IKT401 TÜRKÇE TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 - - 6
IKT403 TÜRKÇE İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA Zorunlu 3 - - 6
IKT405 TÜRKÇE İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUMLANMASI Zorunlu 3 - - 6
Toplam 12 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİS/İKT/8 TÜRKÇE ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 8.Y.Y. Seçmeli 3 - - 12
IKT402 TÜRKÇE BİTİRME PROJESİ /STAJ Zorunlu - 4 - 6
IKT404 TÜRKÇE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 - - 6
IKT406 TÜRKÇE KURUMSAL EKONOMİ VE YÖNETİŞİM Zorunlu 3 - - 6
Toplam 9 4 0 30
ADS/3 - ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 3.YY
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL/AD201 TÜRKÇE WEB TABANLI PROGRAMLAMA Seçmeli 3 - - 4
BİL/AD203 TÜRKÇE TEMEL PYTHON PROGRAMLAMA I Seçmeli 3 - - 4
BMM/AD201 TÜRKÇE BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 4
BMM/AD203 TÜRKÇE MÜHENDİSLİK BELGESELLERİ Seçmeli 3 - - 4
COG/AD201 TÜRKÇE TÜRKİYE COĞRAFYASI Seçmeli 3 - - 4
COG/AD203 TÜRKÇE ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 - - 4
COG/AD205 TÜRKÇE TÜRKİYE’DE KIRSAL COĞRAFYA Seçmeli 3 - - 4
COG/AD207 TÜRKÇE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ Seçmeli 3 - - 4
EEM/AD201 TÜRKÇE MATLAB UYGULAMALARI I Seçmeli 3 - - 4
END/AD201 TÜRKÇE SİSTEM YAKLAŞIMI Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD201 TÜRKÇE SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD203 TÜRKÇE OMURGA SAĞLIĞI Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD205 TÜRKÇE OBEZİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 3 - - 4
HEM/AD201 TÜRKÇE SAĞLIK VE İLKYARDIM Seçmeli 3 - - 4
HUK/AD225 TÜRKÇE PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 4
HUK/AD227 TÜRKÇE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ I Seçmeli 3 - - 4
ISL/AD201 TÜRKÇE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 - - 4
ISL/AD203 TÜRKÇE GİRİŞİMCİLİK FİNANSI Seçmeli 3 - - 4
ISL/AD205 TÜRKÇE LİDERLİK VE MOTİVASYON Seçmeli 3 - - 4
PSİ/AD201 TÜRKÇE ETKİLİ SUNUM YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 4
PSİ/AD203 TÜRKÇE İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
PSİ/AD205 TÜRKÇE PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR I Seçmeli 3 - - 4
SOS/AD201 TÜRKÇE SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
SOS/AD203 TÜRKÇE SPOR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
SOS/AD205 TÜRKÇE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
SYN/AD201 TÜRKÇE SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 3 - - 4
SYN/AD203 TÜRKÇE YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ I Seçmeli 3 - - 4
AİS/İKT/3 - ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 3.Y.Y.
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IKT221 TÜRKÇE BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 4
IKT223 TÜRKÇE EĞİTİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4
IKT225 TÜRKÇE İKTİSATTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 - - 4
YDL291 TÜRKÇE ENGLISH FOR BUSINES AND ECONOMICS I Seçmeli 3 - - 4
ADS/4 - ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU 4.YY
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL/AD202 TÜRKÇE VERİ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 - - 4
BİL/AD204 TÜRKÇE TEMEL PYTHON PROGRAMLAMA II Seçmeli 3 - - 4
BMM/AD202 TÜRKÇE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 - - 4
BMM/AD204 TÜRKÇE BİLİM TARİHİ VE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 - - 4
COG/AD202 TÜRKÇE DÜNYA COĞRAFYASI Seçmeli 3 - - 4
COG/AD204 TÜRKÇE KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 3 - - 4
COG/AD206 TÜRKÇE ÇEVRESEL DUYARLILIK VE FARKINDANLIK Seçmeli 3 - - 4
COG/AD208 TÜRKÇE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ Seçmeli 3 - - 4
EEM/AD202 TÜRKÇE MATLAB UYGULAMALARI II Seçmeli 3 - - 4
END/AD202 TÜRKÇE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD202 TÜRKÇE ENGELLİ VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD204 TÜRKÇE HİPERTANSİYON VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 3 - - 4
FTR/AD206 TÜRKÇE DİYABET VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli 3 - - 4
HEM/AD202 TÜRKÇE BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 3 - - 4
HUK/AD226 TÜRKÇE GENEL FELSEFE Seçmeli 3 - - 4
HUK/AD228 TÜRKÇE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ II Seçmeli 3 - - 4
IKT/AD202 TÜRKÇE İNOVASYON EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4
ISL/AD202 TÜRKÇE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 - - 4
ISL/AD204 TÜRKÇE FİNANSAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
ISL/AD206 TÜRKÇE ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 - - 4
PSİ/AD202 TÜRKÇE BİLİŞİM ETİĞİ VE AHLAKI Seçmeli 3 - - 4
PSİ/AD204 TÜRKÇE PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR II Seçmeli 3 - - 4
SOS/AD202 TÜRKÇE YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
SOS/AD204 TÜRKÇE OSMANLILIK TARTIŞMALARI Seçmeli 3 - - 4
SOS/AD206 TÜRKÇE SİNEMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
SYN/AD202 TÜRKÇE SAĞLIK ÖLÇÜTLERİ Seçmeli 3 - - 4
SYN/AD204 TÜRKÇE YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ II Seçmeli 3 - - 4
AİS/İKT/4 - ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 4.Y.Y.
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IKT222 TÜRKÇE İNOVASYON EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4
IKT224 TÜRKÇE İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 3 - - 4
IKT226 TÜRKÇE DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 4
YDL292 TÜRKÇE ENGLISH FOR BUSINES AND ECONOMICS II Seçmeli 3 - - 4
AİS/İKT/5 - ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 5.Y.Y.
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IKT321 TÜRKÇE ULUSLARARASI İKTİSADİ KURUMLAR Seçmeli 3 - - 4
IKT323 TÜRKÇE FİNANSAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
IKT325 TÜRKÇE İKTİSATTA OKUMA KONULARI Seçmeli 3 - - 4
AİS/İKT/6 - ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 6.Y.Y.
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IKT322 TÜRKÇE ULUSLARARASI FİNANS VE PARA PİYASALARI Seçmeli 3 - - 4
IKT324 TÜRKÇE KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 - - 4
IKT326 TÜRKÇE ENDÜSTİYEL EKONOMİ Seçmeli 3 - - 4
AİS/İKT/7 - ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 7.Y.Y.
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IKT421 TÜRKÇE İLERİ MAKROEKONOMİK TEORİ Seçmeli 3 - - 4
IKT423 TÜRKÇE TEKNOLOJİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4
IKT425 TÜRKÇE OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 - - 4
IKT427 TÜRKÇE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 - - 4
AİS/İKT/8 - ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU 8.Y.Y.
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IKT422 TÜRKÇE İLERİ BÜYÜME TEORİLERİ Seçmeli 3 - - 4
IKT424 TÜRKÇE BÖLGESEL EKONOMİ Seçmeli 3 - - 4
IKT426 TÜRKÇE PANEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 - - 4
IKT428 TÜRKÇE MAKRO FİNANS Seçmeli 3 - - 4
IKT430 TÜRKÇE ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4